III Edició

Bases

Si eres major d'edat, pots participar en aquest concurs, des de qualsevol part del món. No cerquem professionals, cerquem la millor imatge.

Volem premiar les millors fotografies d'aquelles activitats que tant apassionaven a Guille:

Bàsquet
Escalada
Naturalesa
Rugbi
Skate
Slack line
Submarinisme
Snow
Surf


Format

Per a participar emplena aquest formulari i puja la teua fotografia a través de l'enllaç que estarà actiu a partir del 28 d'octubre de 2019. Pots presentar un màxim de 3 fotografies, en format JPG, amb una resolució mínima de 300 ppp. El pes de l'arxiu no superarà els 10 Mb. Si la comprimeixes, si la teua foto resulta guanyadora, la necessitarem amb una resolució de 4.500 píxels en algun del seus costats (Adobe RGB 1998) i un pes de 6Mb.

És necessari que siguen originals, sense muntatges, i que no hagen sigut premiades, anteriorment, en cap certamen. Si les edites, guarda l'original en TIFF o RAW.


Premis

Pots guanyar:
Primer premi: 1.127 euros i un bateig de busseig patrocinat per FEDAS Comunitat Valenciana
Segon premi: 527 euros i un bateig de busseig patrocinat per FEDAS Comunitat Valenciana
Tercer premi: 327 euros i un bateig de busseig patrocinat per FEDAS Comunitat Valenciana


Aquestes quantitats estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponen segons la llei.

Col·labora: FEDAS Comunidad Valenciana

Requisits

Si participes, garanteixes que la fotografia amb la qual concurses és original, no ha sigut premiada en altres concursos, que eres la persona legítima titular de tots els drets inherents a la mateixa i que la imatge no vulnera els drets de tercers. Assegura't que les imatges presentades tenen el consentiment de les persones que pogueren identificar-se en les fotografies i tens els permisos pertinents per a la presa d’aquestes , en aquells llocs que així ho requerisquen. Et responsabilitzes que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, i assumeixes tota reclamació per drets d'imatge.

Sense perjudici dels drets morals que et corresponen, com persona autora de les fotografies premiades i seleccionades, de conformitat amb el previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, cedeixes a l'organització del concurs, en l'àmbit mundial (aquesta pàgina web es veu a tot el món), els drets d'explotació d'aquestes imatges.

Aquests drets comprenen l'ús de les teues imatges, SENSE FINALITATS LUCRATIVES, podent l'organització, lliurement, i sense una altra contraprestació econòmica, procedir a la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà, format o suport, coneguts o no, en l'actualitat. Citant sempre la teua autoria.

Açò significa que, en el moment que participes en aquest concurs, ens autoritzes a difondre, sempre amb el teu nom, les fotografies que resulten guanyadores i seleccionades, tant en aquesta pàgina web, com en xarxes socials, i posteriorment la seua reproducció i publicació en un vídeo, en l'acte de lliurament de premis. Més endavant volem organitzar una exposició. Sempre sense finalitats lucratives.

Les tres fotografies guanyadores quedaran penjades en la web del concurs per temps il·limitat.

En el processament de les fotografies s'admetran els ajustos propis del revelat digital (balanç de blancs, exposició, nivells, contrast, saturació, enfocament...), així com la neteja de partícules, i retallades moderades. No s'admetran alteracions ni manipulacions de la imatge o parts de la imatge, que impliquen que la fotografia passe a reflectir una realitat diferent de la fotografiada.

Si la teua fotografia arriba a la fase final de les deliberacions del jurat, se't podrà sol·licitar, si fora necessari, per qualsevol mitjà, els aclariments sobre la imatge que aquell considere pertinents. L'adreça tècnica del certamen podrà rebutjar les fotografies que no s'ajusten a les presents bases, temes i categories.

Aquest concurs rebutjarà qualsevol tipus de sol·licitud que poguera ser realitzada, amb interessos comercials, per terceres parts, tal com cessió, préstec, explotació, venda, etc. de les dades personals de les persones participants, així com de les imatges presentades per aquestes al concurs. Si existira una pretensió de compra d'una imatge, o dels seus drets, l'organització posarà directament en contacte a la persona interessada amb l'autora de la fotografia, perquè dispose el que estime procedent.

De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), les dades consignades en el full d'inscripció són de caràcter necessari i seran utilitzats per l'organització per al compliment de la finalitat del concurs.

Als efectes indicats, i per a millor compliment i gestió d’aquest , si participes, atorgues el teu consentiment exprés per a inclusió de les teues dades en un fitxer automatitzat, així com al seu tractament informatitzat i conservació en el cas que es considere necessari per a l'adequat desenvolupament i compliment del concurs.

Igualment, i per a les finalitats indicades, si participes, consenteixes , expressament, que les teues dades puguen ser cedides a entitats col·laboradores o patrocinadores relacionades amb el concurs, i sempre amb la confidencialitat adequada, en el cas d'una exposició. També podràs exercitar els drets d'accés, obtenció de còpia, cancel·lació, actualització i rectificació de les teues dades, així com sol·licitar la portabilitat d’aquests , oposar-te al tractament i sol·licitar la limitació d'aquest, en la seu de l'organització, situada a València, en el carrer Illes Canàries, n6.

El fet de presentar-te a la tercera edició del Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo implica l'acceptació de totes i cadascuna d'aquestes Bases. L'organització podrà resoldre qualsevol imprevist no arreplegat en aquestes.Compartir en:   share to facebook

Por Guille, Concurs de Fotografia

Avís legal · Copyright © 2019 · info @ porguilleconcursodefotografia.comWeb design and web development by _ yosedo ©