Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo

Bases del concurs

Si eres major d'edat, pots participar en aquest concurs. No cerquem professionals, cerquem la millor imatge.

Volem premiar les millors fotografies d'aquelles activitats que tant apassionaven a Guille:

Bàsquet
Escalada
Naturalesa
Rugbi
Skate
Slack line
Submarinisme
Snow
Surf


Format

Per a participar emplena aquest formulari i puja la teua fotografia a través de l'enllaç que estarà actiu a partir del 27 d'octubre. Pots presentar un màxim de 3 fotografies, en format JPG, amb una resolució mínima de 300 ppp. El pes de l'arxiu no superarà els 6 Mb.

És necessari que siguen originals, sense muntatges, i que no hagen sigut premiades anteriorment en cap certamen. Si les edites, guarda l'original en JPG o RAW.


Dates

El termini de presentació s'obrirà el 27 d'octubre de 2017 i finalitzarà el 27 de desembre de 2017. La fallada del jurat es farà públic el 27 de gener de 2018, juntament amb el lliurament de premis.


Premis

Pots guanyar:
Primer premi: 1.127 euros
Segon premi: 527 euros
Tercer premi: 327 euros

Aquestes quantitats estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponen segons la llei.


Jurat

El jurat està constituït per 5 persones, seran fotògrafs professionals i esportistes que practiquen alguna de la modalitat de la temàtica del concurs.


Requisits

Si participes, has de garantir que la fotografia amb la qual concurses és original, que eres legítim titular de tots els drets inherents a la mateixa i que la imatge no vulnera els drets de tercers. Assegura't que les imatges presentades tenen el consentiment de les persones que pogueren identificar-se en les fotografies i dels permisos pertinents per a la presa de les mateixes en llocs que així ho requerisquen. Responsabilitzant-te que no existisquen drets de tercers en les obres presentades, i assumint tota reclamació per drets d'imatge.

En el processament de les fotografies s'admetran els ajustos propis del revelat digital (balanç de blancs, exposició, nivells, contrast, saturació, enfocamen...), així com la neteja de partícules, i retallades moderades. No s'admetran alteracions ni manipulacions de la imatge o parts de la imatge, que impliquen que la fotografia passe a reflectir una realitat diferent de la fotografiada.

Si la teua fotografia arriba a la fase final de les deliberacions del jurat, se't podrà sol·licitar, si resultés necessari, per qualsevol mitjà, els aclariments sobre la imatge que aquell considere pertinents. La direcció tècnica del certamen podrà rebutjar les fotografies que no s'ajusten a les presents bases, temes i categories.

Aquest concurs rebutjarà qualsevol tipus de sol·licitud que poguera ser realitzada amb interessos comercials per terceres parts tal com cessió, préstec, explotació, venda, etc. de les dades personals dels concursants així com de les imatges presentades pels mateixos a concurs. Si es tinguera coneixement de l'existència d'una pretensió de compra d'una imatge o dels seus drets l'organització posarà directament en contacte al possible interessat amb l'autor de la fotografia, a fi que aquest dispose el que estime procedent.

Les dades personals que facilites seran tractades de conformitat a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent els mateixos exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

El fet de presentar-te a la primera edició del Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo implica l'acceptació de totes i cadascuna d'aquestes bases. L'organització podrà resoldre qualsevol imprevist no arreplegat en aquestes.


Compartir en:   share to facebook

Per Guille, Concurs de Fotografia

Copyright © 2017 · info @ porguilleconcursodefotografia.com