II Concurso de Fotografía

Guille Martí Revillo

Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo

AVÍS LEGAL

Informació general i identificació del titular de la pàgina web:www.porguilleconcursodefotografia.com és una pàgina web titularitat de Carmen Revillo Rubio, amb domicili al carrer Illes Canàries, 6, de València, i amb adreça de correu electrònic porguille @ concursodefotografia.com.

La pàgina web www.porguilleconcursodefotografia.com té per objecte difondre el concurs de fotografia en memòria de Guille Martí Revillo.


Condicions d'ús


Amb aquesta pàgina web es pretén difondre les bases i guanyadors del Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo, per la qual cosa els suggeriments dels usuaris són benvinguts. Però si no està d'acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d'utilitzar la pàgina web. L'accés a la mateixa implica l'acceptació de les mateixes, sense reserves.

Les condicions establides a continuació regulen l'ús permès de la pàgina web www.porguilleconcursodefotografia.com


1. Accés

L'accés és públic.


2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l'accés

www.porguilleconcursodefotografia.com es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.


3. Continguts i pàgines enllaçades

La informació continguda en aquesta web, té caràcter merament informatiu, divulgatiu i lúdic.

La funció dels links o enllaços que puguen apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar als usuaris sobre l'existència d'altres fonts d'informació, on podrà ampliar o completar les dades oferides en aquesta pàgina. La titular d'aquesta pàgina no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

En tot cas, la titular d'aquesta pàgina no assumeix responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seua pàgina web, ni pot garantir l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeïsca, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerara que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer es prega que es comunique, immediatament, aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola, activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial, activitats o continguts que posen en perill l'ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional, i activitats o continguts que posen en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.


4. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per la qual cosa es tractaran les dades de caràcter personal que s'arrepleguen complint amb la citada normativa. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.


Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través de la web seran tractats per a la gestió del concurs.

Legitimació del tractament
La legitimació del tractament de les seues dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte.

Comunicacions de les dades
Les dades derivades del contacte no seran comunicats a tercers, excepte el nom de l'autor de la fotografia.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la titular d'aquesta web tracta dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser arreplegats. En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l'aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l'entorn on-line els interessats tenen el dret a l'oblit segons la jurisprudència que el Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:
Mitjançant un escrit dirigit a: Calle Illes Canàries, 6 de València.
Mitjançant correu electrònic dirigit a: info @ porguilleconcursodefotografia.com.


5. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de les fotografies publicades per la web són dels seus autors. Aquells participants en el Concurs que incorporen o presenten fotografies cedeixen a títol gratuït els seus drets de propietat intel·lectual a Carmen Revillo Rubio.

Responsabilitats
La titular d'aquesta pàgina web no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment de les obligacions especificades en les condicions establides en el mateix. Així mateix, d'acord amb l'exposat en aquestes condicions, la titular d'aquesta pàgina web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguen deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.


6. Llei aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Compartir en:   share to facebook

Per Guille, Concurs de Fotografia

Copyright © 2018 · info @ porguilleconcursodefotografia.com